Search form

Apocalipsis 16:18

18Ngajan xi sehe cavetsihin cavatë ndihi chuhun, cafaneya, catsinga chuhun, cojo xi jemu hñu cafani nangui. Hisca cjëë cjuani nangui cuatjin jinguyëjë rë xi caviyuju xuta xcun ngasunhndë ta, jercu cjuachan camahani cafani nangui.