Search form

Apocalipsis 17:15

15Cachja sa ángel cojo ná cuitjin:

―‍Sacuaha nandá xi cahye hiscan xi tacun na xi viteña yojo rë na, nuhya rë xi má xuta tsëhë yëjë ni tjë, yëjë nandya, xuta cjín, xuta xi chja yëjë hne.