Search form

Apocalipsis 17:3

3Ngajan xi ángel ne, quijicojo ná ngajñi nguijña ngu cahndë́ xín. Hane ngajan cahvë ngu chjuun xi quisun na ngu chu chojyihi xi hani xi yatu rcu chu cojo të ndyaja ru. Hane chu jan ne, yaha ñihi xi tsitjungui rë Nina.