Search form

Apocalipsis 17:8

8Chu chojyihi jan ne, quicun chu hatsëë, peru quihndë tsajin chu. Hane xi cuinduvaniji chu tsëhë nduchin ne, jiya ndiya chu xi cjuëya chu. Hane xuta xi viyuju me ngasunhndë ne, me xi casetaain ñihi rë xcun xujun, xujun xi hisca ntsacu cavetsihin ngasunhndë, hincha ñihi rë me xi satë rë me cjuahñu xatsë xi sua Nina ne, me vëhë cjuercun rë me. Cjuercun rë me hya xi scuëë me chu ta quicun chu hatsëë, tsajin chu quihndë, peru cuya cuejña nga chu.