Search form

Apocalipsis 18:13

13Tsajin yo cuatsë rë chaha rë canela cojo yahnga xcusun xi sahmi xi ndaja chinë comida o sa tyjungunsa, sa balsamo xi hmí rë muro, sa vinu, sa aceite, sa ndyaja, sa chu tsánga, sa naxin o sa carreta, sa mosu cachaha rë xi hacui cjuahñu rë xuta. Tsajin yo cuatsë tsëhë me.