Search form

Apocalipsis 18:19

19Hane cuitejnu me scuan rcu me ta jemu choho má rë me hacuaha squihndava me cuichja me cuitjin:

―‍¡Cojo cjuatsehen rë xuta nandya vi! Ngatsë rë cjuanchina rë me ne, tu yo ni me xi tjin rë ngu barcu rë chaha ne, cama nchina me. Peru ngu ñahñu ne, cavetsunya.