Search form

Apocalipsis 18:21

21Ngajan xi ngu ángel xi jercu tjin rë ngahñu ne, cafaha me ngu ndyojo jyë chuva rë natsi rë molinu, hane catsingatjeya rë ngajñi ndachacun. Sehe cachja cuitjin:

―‍Chuva ngahñu vihi, cuanitjin ngahñu xi cjuinengui cojo nandya jyë xi hmí rë Babilonia. Hane tsajin nixtin xi cuya cumá.