Search form

Apocalipsis 19:20

20Hane ngajñi si vëhë ne, cachjaha rë chu chojyihi jan camá presu chu. Hacuanitjin ne camá presu chu xi casahmi cjuarcun ngatsë rë chu chojyihi cojo sa xi cavindacha chu xuta sehe setaha sellu rë chu xten me hacuaha faharcun me xcusun ru. Sehe cacandiya quicu me catsijo chu ngajñi ndachacun xi ti cojo azufre.