Search form

Apocalipsis 19:5

5Sehe cavetju tsëhë cahndë́ rcun ngu xta xi chja cuitjin:

Nihñu jyë nihñu hnga Nina, ngayun xi nihñu xa rë me.

Nihñu jyë hnga me sa quihndi sa changá yun.