Search form

Apocalipsis 2:17

17Yo ngayun xi tjin nuju cjuasua xi cuinuhyun cjua xi chja Hasen rë Nina cojo yungun jan ne, ndaja tetuhunrcun. Cuitjin chja: Yo xi scaa rë cjue xcun ne, suá rë comida cjuarcun xi hmí rë maná xi jiyahma, hacuaha suá rë ngu ndyojo lihndi tyava hiscan camahindu ngu ñihi xatsë, ngu ñihi xi tsajin yo vëë rë, ta suva me xi cjuahatsja rë ne, suva ni me vëë me.”