Search form

Apocalipsis 20:1

Ngu mil nu xi seyahñu xitsehen

1Sehe cahvë ngu ángel xi nduvajne tsëhë ngahnga, hane yahatsja ángel vë llavi tsëhë nduchin hacuaha yahatsja ngu cadena jyë.