Search form

Apocalipsis 20:12

12Hacuaha cahvë nima. Sa changá, sa quihndi, hinchacun yëjë ni nima xcun cahndë́ rcun jan. Hya xi camá ne, ngu jo libru ne catuxaha. Hacuaha catuxaha ngu libru xi hacjahi. Hane libru vëhë ne, libru rë cjuahñu. Sehe camacuenda tsëhë, sacuaha xcusun xi casahmi nima, hacutjin xi camahindu xcun libru tjun.