Search form

Apocalipsis 20:2

2Hane cafaha rë yë jyë jan. Chu vëhë ne, hisca hatsëë tacun chu. Chu vëhë ne, hacui naain o sa Satanás. Hane xi cafaha rë chu ne, catsihñu rë chu cojo cadena xcun xi ngu mil nu.