Search form

Apocalipsis 21:10

10Hane ángel jan ne, quijicojo ná ngajñi nijña naha hiscan ngu ndetjun naxi hnga. Sehe catsingacun ná nandya xi catsinchacun Nina, nandya xi hmí rë Jerusalén ta tinduvajne tsëhë Nina ngajan ngahnga.