Search form

Apocalipsis 21:19

19Xihndë naña rë xondyojo rë nandya ne, camá cojo ndyojo seti rë yëjë ni xcusun xi sacuaha xcusun rë yejña. Xihndë naña rë xi tjun ne, camá tsëhë jaspe. Xi majo ne, tsëhë zafiro. Xi majyan ne, tsëhë ágata, má ñuju ne, tsëhë esmeralda,