Search form

Apocalipsis 22:19

19Hacuanitjin ne, sa xi tjin yo xi cjuahataha rë cjua vihi xi sehe cumachihin, Nina ne, cjuahaxin me cahndë́ xi cumá rë me xcun xujun rë cjuahñu cojo tsëhë nandya xi catsinchacun Nina cojo tsëhë xcusun ndaja xi camahindu xcun libru vihi.