Search form

Apocalipsis 4

Cavëë Juan cahndë́ rcun ngajan ngahnga

1Hya xi cavatju vihi ne, cahvë xi ngajan ngahnga ne, tsejen ngu tingotjo xi tixaha. Hane xta rë me xi cahndë xi cachja cojo ná titjun jan xi nuhya rë sacuaha nuhya rë ngu tyjo, xta vëhë cachja cojo ná cuitjin:

―‍Ndoveniji nguehe sehe tsingácun ri xcusun xi sehe cumá.

2Hora vëhë ne, catsuva ná ngahñu rë Hasen rë Nina, ngajan cahvë xi ngajan ngahnga ne, tacun ngu cahndë́ rcun cojo ngu me xi tacun xcun. 3Hane me xi tacun xcun jan ne, xcusun rë me ne, seti tsejen sacuaha ndyojo seti xi hmí rë jaspe o cornalina. Hane ngu yejña sacuaha ndyojo seti xi hmí rë esmeralda, vëhë vindee rë cahndë́ rcun jan. 4Tahndee rë cahndë́ rcun jan ne, siu sa can ñuju cahndë́ rcun, hane xcun jan ne, siu can ñuju xuta changá. Me vëhë ne, yaja me tsjian tyava hacuaha hinchasun rcu me corona tsëhë oro. 5Tsëhë cahndë́ rcun jan ne, vatë ndihichuhún hacuaha tsingá chuhun. Hacuaha xcun cahndë́ rcun jan ne, ti ndihi rë yatu lámpara xi hacui yatu Hasen rë Nina. 6Hacuaha nangui xcun cahndë́ rcun jan ne, tsejen sacuaha ngu ndachacun tsëhë vidriu xi hasen sacuaha hasen ndyojo tsin. Hane tsëhë tahndee rë cahndë́ rcun jan ne, chuva ngu yuju rë, siu ñuju xcusun xi quicun. Hane xcusun jan ne, yaja tuxcun jingujyë yojo rë, sa taha xcun, sa taha ngaxtun. 7Ngu xi quicun jan ne, xcusun rë ne, sacuaha chu xa tsejen. Xi majo ne, sacuaha ndyaja, hane xi má jyan ne, sacuaha xcun xuta jyihi xcun. Xi má ñuju ne, sacuaha ngu chu jya xi tivitjen chu, cuatjin tsejen. 8Jima ngu xi quicun jan ne, tjin jyun tyjunga rë. Hane jingujyë ni tsëhë yaja tuxcun, taha xcun cojo taha ngaxtun. Hane xi quicun jan ne, sa nixtin, sa nixten, sejyiin ta, chja cuitjin:

Tyjahi, tyjahi, tyjahi

camahani Nina xi jemu hñu cjua.

Nina tacun me, cavejña me hatsëë, hacuaha cuejña cuaha me.

Cuitjin chja.

9Hane sahmi jyë hnga ñihi rë Nina hacuaha sua nacuechji rëhë hacuaha vaxëndaja rë Nina xi tacun xcun cahndë́ rcun jan, Nina xi tacun cuaha me yëjë nu, yëjë nixtin. Hane jimangu ndiya xi vaxëndaja rë Nina ne, hora hya ne, 10can ñuju xuta changá xi siu jan, viticjaxcun me xcun me xi tacun cahndë́ rcun jan, hane faharcun me me xi tacun nu cjui nu nduva. Hacuaha xuta changá jan ne, candisun me corona rë me xcun cahndë́ rcun jan, sehe chja me cuitjin:

11Ngayun Nai niji, ngayun Nina niji,

vechu chuva rë xi cuma jyë cuma hnga yun hacuaha sacu nuju ngahñu cjua.

Ngayun canihñu yëjë ni xcusun,

hane ngatsë rë cjuandaja nuju siu yëjë ni hacuaha camá yëjë ni.