Search form

Apocalipsis 5:11

Cjín ángel ne, faharcun rë Jesucristu

11Sehe cavutsejen jemu cjín camahani ángel xi cavindee rë cahndë́ hñu hiscan siu xcusun xi quicun jan cojo xuta changá jan. Hane tjin xqui sacuaha tsëhë të mil ndiya xi të mil. Hacuaha cahndë xta rë ángel cjín jan