Search form

Apocalipsis 5:2

2Hane hya ne, cahvë ngu ángel xi jemu hñu cjua, hane titsiquindë cojo yëjë ni ngahñu rë cjua vihi:

―‍¿Yo ngayun xi vechu chuva rë xi cuicheyun sellu rë sehe nixingun xtë xujun vihi?