Search form

Apocalipsis 7:11

11Ngajan xi yëjë ni ángel ne, hinchacun quixi tahndee rë cahndë́ rcun jan hacuaha cavindee rë xuta changá jan cojo catsiñuju xcusun xi quicun jan. Hane caticjaxcun ángel xcun cahndë́ rcun hane cafaharcun rë Nina,