Search form

Apocalipsis 7:17

17ta cahndë́ rë vëhë ne, Tsánga xi tacun cavasencja rë cahndë́ rcun ne, cuahacuenda rë me, hane cuincha ndiya rë me xcun nandá xi sua cjuahñu. Hane Nina ne, tsixiya me yëjë ndatuxcun xuta jan.