Search form

Apocalipsis 9:13

13Hya xi camá ne, catsijane ángel xi má jyun tyjo rë. Ngajan xi canuhya rë ngu xta xi cavetju tsëhë tjehen rë ngasunscun xi tacun xcun Nina, hiscan xi jyihi sacuaha ndyaja ru.