Search form

Romanos 1:14

14Xi má na ne, hatuxa sahmi ná ngujyë xi cuichjá cjua jan cojo yëjë ni xuta; sa xuta rcun, sa xuta yuma; o sa xuta vechu cjuatacun rë, sa xuta yuma hasen.