Search form

Romanos 10

1Ngayujun ni matsejen ne, cuichjá cojo nuju ta xahasen naha ne, jemu meje rë xi xuta tjë rë Israel ne, cuetjutje me tsëhë jyë́ rë me. Hacuaha cuatjin féhya rë Nina. 2Cuma cuichjá cojo nuju ta xuta tjë rë Israel ne, hacuaha jercu tsiniya cacun me xi meje rë me Nina. Peru hacuiin ndaja vijnercu me hacutjin chuya rë Nina. 3Hvíin me hacutjin tsicjë Nina jyë́ rë xuta. Peru jemu meje tsicjë suvá me jyë́ rë me. Vëhë xi casuaain me yojo rë me cojo ndiya rë Nina, cojo sa xi Nina tsicjë me jyë́ rë me. 4Jesucristu ne, me vëhë xi casahmichihin me yëjë ni cjua xi vitexa ley rë Moisés, cojo sa xi yëjë ni xuta xi cumangucacun me cojo Jesucristu ne, cjuë jyë́ rë me.

5Moisés jan ne, hatsëë catsihindu me cjua vihi tsëhë xuta xi meje rë me xi cjuë jyë́ rë me ngatsë rë xi sahmi me hacutjin vitexa ley rë Moisés. Cuitjin catsihindu me: “Xuta xi sahmi me sacuatjin vitexa ley ne, sacú rë me cjuahñu xatsë ngatsë rë xi cuatjin sahmi me.” Cuatjin catsihindu Moisés. 6Peru hacuaha cuitjin cachja nga Moisés tsëhë xuta xi cjuë jyë́ rë me ngatsë rë xi mangucacun me cojo Nina: “Mijí rë xi ningatehetacuin cuitjin: ¿Yo xi cjueniji hisca ngahnga?” ―‍sacuaha xi cuinduvajne cojo Jesucristu―‍; 7o ¿Yo xi cjuejne cahntsua nduchin? ―‍sacuaha xi cuinduvaniji cojo Jesucristu xi jiya me ngajñi rë nima. 8¿Hacutjin chja Moisés xcun cjua rë Nina ni? Cuitjin chja: “Cjua rë Nina ne, ha jemu tiña tacun xi cuma nuju; ha hincha ntsuvun xi cuinújun, hacuaha ha hincha cahntsua xahasen nuju.” Cuatjin cachja Moisés. Cjua rë Nina jan ne, hacui cjua tsëhë hacutjin meje rë xi cumangutacun cojo Jesucristu, vëhë cjua xi titihín jimachaya rë xuta. 9Sa xi ninguíxun cojo ntsuvun xi Jesucristu ne, Nina me, Nai nuju me, hacuaha sa xi cojo xahasen nuju macjain nuju xi catsicuya Nina Jesucristu cjuahñu ne, cuétjuntjun tsëhë jyë́ nuju. 10Cuatjin cuma ta, tsëhë xi macjain naja cojo xahasen naja, sehe tsicjë Nina jyë́ naja, hacuaha ninguixen cojo ntsuvan hacutjin macjain naja, sehe cuaxëtje naja Nina.

11Cuatjin ta, cjua rë Nina ne, cuitjin chja: “Yëjë xuta xi mangucacun cojo Nina ne, hatuxa cuetjin savaain me.” Cuatjin chja xujun rë Nina. 12Nina ne, tangun ni vutsejen me xuta tjë rë Israel cojo xutaxín ta me xi Nai naja ne, hacui ni me xi Nai rë yëjë ni xuta. Me vëhë xi jemu sua me cjuandaja rë me xi cuma rë yëjë xuta xi fehya rë me. 13Hisca xujun rë Nina ne, cuitjin chja: “Yëjë xuta xi fehya me Nai naja cjuandaja ne, cuetjutje me.” Cuatjin chja xujun rë Nina. 14Tjin rë yo xi cuichja cojo ná cuitjin: “Peru ¿hacutjin cuma cjuehya xuta cjuandaja rë ngu xi hisca cjëë cumangucacun me cojo ni? Hane ¿hacutjin cumangucacun me cojo ngu xi hisca cjëë cumachaya rë me yo ni? Hane ¿hacutjin cumachaya rë me yo jan, sa xi tsajin yo sua cumachaya rë me ni? 15Hane ¿hacutjin cuma cjue sua me cumachaya rë xuta yo jan, sa xi cjëë tsingatju Nina me ni?” Cuatjin cuichja. Xujun rë Nina ne, cuitjin chja: “Jemu ndatjin camahani hya xi fehe ngu me xi nduvacojo ngu cjuandajyihi.”

16Peru chjá ngahan ta hacuiin yëjë xuta cavihndë me tsëhë cjuandajyihi jan. Hacuaha cuatjin chja profeta Isaías xcun xujun rë Nina: “Ngayun, Nai niji, jemu chúva me xi camangucacun cojo cjua niji.” Cuatjin chja Isaías. 17Ngajan xi cumangutacun hya xi ha camachaya naja ngu cjua, hane cumachaya naja hya xi yo cuinduva sua cumachaya naja ngu cjua xi chja hacutjin casahmi Cristu.

18Peru ¿há cjëë cumachaya rë xuta? chjá han. ¡Jéya, hatuxa camachaya rë me! Chja nga xujun rë Nina cuitjin:

Jingujyë ni ngasunhndë ne, quiji cjua rë me, hisca hiscan vijnetaha ngasunhndë cavechu cjua rë me.

Cuatjin chja. 19Cúya cuichjá nga ngu ndiya: Xuta tjë rë Israel ne, ¿há hvíin me ni? ¡Jéya! hatuxa vëë me ta, tsëhë xi catsihindu Moisés cjua xi cachja Nina cuitjin:

Ngahan ne, sahme xi jemu nihñu cjuaxín ngatsë rë xi sahme cjuandaja cojo xutaxín;

tsicján nuju ngatsë rë xi sahme cjuandaja cojo xuta xi hvíin me yo ngahan.

Cuatjin catsihindu Moisés cjua rë Nina. 20Hacuaha catsacjuiin Isaías hya xi catsihindu me cuitjin:

Xuta xi hacuiin cavanguise ná me ne, me vëhë casacu rë me ngahan;

hacuaha xuta xi cuendaain rë me tsahan ne, me vëhë xi casuá camachaya rë me yo ngahan.

Cuatjin cachja Isaías. 21Peru catsihindu Isaías cjua xi cachja Nina tsëhë xuta Israel cuitjin: “Yëjë nixtin tsahan, xuta xi catsitjungui ná me.” Cuatjin catsihindu Isaías cjua rë Nina.