Search form

Romanos 10:18

18Peru ¿há cjëë cumachaya rë xuta? chjá han. ¡Jéya, hatuxa camachaya rë me! Chja nga xujun rë Nina cuitjin:

Jingujyë ni ngasunhndë ne, quiji cjua rë me, hisca hiscan vijnetaha ngasunhndë cavechu cjua rë me.

Cuatjin chja.