Search form

Romanos 12

Hacutjin meje rë xi cuiyuju xuta ladu rë Jesucristu

1Ngayujun ni ne, ngatsë rë yëjë ni xi sehe cachjá cojo nuju ne, vëhë xi meje ná xi ngundiyaxa ni tuhun yojo nuju cojo Nina sacuaha ngu cjuatjo, peru ngu cjuatjo xi quicun, ngu cjuatjo xi hatuxa tsëhë Nina, ngu cjuatjo xi chuya rë me. Cuatjin nihñu ta, tsëhë xi Nina ne, jemu tjin rë me cjuayumatacun, hacuaha hatuxa ndatjin xi cuatjin chjahanrcun Nina. 2Mijí rë xi cuangun tjengun ndiya rë xuta ngasunhndë vi ta cahndë́ rë vëhë ne, yëjë ni hora ne, tuhun cahndë́ xi Nina ne, tsindeya me ngayun xi sua nuju me ngu cjuatacun xatsë. Xi cuatjin ne, sacú nuju cjuaquixi mé xi meje rë Nina xi nihñu, mé xi ndaja, mé xi chuya rë Nina, mé xi cjuaquixi.

3Nina ne, casuaxa ná me xi cuichjá cojo xuta. Hane vëhë xi chjá cojo nuju ngayujun ni ta, mijí rë xi jemu nihñu yehe yojo nuju ta meje rë xi ningatuhuntacun hacutjin xi cjuaquixi, tu cutjin cjuandaja xi casua nuju Nina xi camá camangutacun jima ngu ngayun cojo Jesucristu. 4Ha hyun ta yojo rë ngu xuta ne, tjin tsja, tjin ntsacu, tjin nguisin, tjin jingu sa xcusun tsëhë, peru hacuiin tangun xa xi sahmi yëjë xcusun xi cuacun vë. 5Hacuanitjin naja ngayaan, handasa cjín má ngayaan ne, peru sacuaha ngu ni yojo má ngayaan hya xi tjin tangun cjuatacun naja cojo Jesucristu. Ngu ngu ngayaan ne, sacuaha ntsan má ngayaan ne, ngu ngu ngayaan ne, sacuaha ntsacu má ngayaan, ngu ngu ngayaan ne, sacuaha nguisen má ngayaan, peru ngu ni yojo má ngayaan.

6Vëhë xi xa xi casacu naja jima ngu ngayaan ne, hacuiin tangun ta tu tjin cjuandaja xi casua naja Nina ne, hacuanitjin ni xa xi satë naja. Sa xi casua nuju Nina xa xi cuinújun cjuatacun rë me cojo xuta ne, tinújun, peru sacuatjin cojo ngahñu xi tjin nuju xi mangutacún cojo Jesucristu ne, cuatjin tinújun. 7Sa xi casua nuju Nina xa xi cuisecun rë jingusa xingueen ne, tisecun rë me. O sa xi casua nuju Nina xa xi cuicuyun cjua rë me ne, ticuyun. 8Sa xi casua nuju Nina xa xi tuhun rë jingu sa xingueen ngu ndiya ndajyihi ne, cuatjin nihñu. Sa xi casua nuju Nina xa xi cuisecun rë jingu sa xingueen cojo tujún xi ma chaja rë me ne, tisecun rë me cojo ngu xahasen tyjahi, cojo ngu cjuatacun tyjahi. Sa xi casua nuju Nina xa xi chjuhunntsun ngu xa xi satë nuju ne, nihñu xa jan nguñajatacun. Sa xi casua nuju Nina xa xi chjuhuncuendun xuma xingueen xi mé má rë me o mé cjuacjintacun xi tivatju me tijima ne, sehe chjuhuncuendun me cojo cjuasua.

9Mijí rë xi jo xcun jo ntsuvun xi nihmutacún xingu xingu xingueen. Catamachohotacun cojo ndiya rë cjuatsehen, hane tuhun yojo nuju cojo ndiya rë cjuandaja. 10Nihmutacun xingun sacuatjin nihñu hmu tacún tsuhun jain. Hacuaha chjuhunrcun xingun sacuaha xi me vëhë xi hitsë sa ma titjun me tsujun. 11Chjuhuncuendun nguñajatacun cuidadu nuju, hacuiin nihñu tsëhë. Meje rë xi sacuaha xi quisechun ngayun xi tisecuun nihñu xa rë Nai naja.

12Tuhun cjuasua xahasen nuju ngatsë rë xi Nina vetuhun tacun me. Caticaa nuju yëjë ni cjuañihi xi vatjun má. Hacuaha yëjë ni hora ne, nihñu oración nuju cojo Nina.

13Tisecun rë xuta ladu rë Nina hya xi tjin rë me cjuachaja. Hacuaha cojo cjuandaja chjuhunntsun xuta ngu nangui hya xi fehe me ndya nuju.

14Chjahyun cjuandaja rë Nina xi cuma rë xuta xi tsujyihiyatjengui nuju me cojo cjuahngatacun. Hacuiin chjahyun ngu cjuaxti xi cuma rë me ta ngu cjuandaja chjahyun.

15Tuhun cjuasua xahasen nuju cojo xuta xi sua rë me, hane xuta xi jihnda me ne, hacuaha chjihndun cojo rë me. Xi cuatjin nihñu ne, tsejen xi hmutacún jain me.

16Nihñu tangun cjuatacun nuju cojo xingun xingu xingu ngayun. Hacuiin nihñu yehe yojo nuju ta xi meje rë ne, nihñu tangun cojo, handasa xuta xi yuma cjuatacun rë. Hacuaha hacuiin nihñu sacuaha xi jercu vechutaha cjuatacun nuju.

17Mijí rë xi nicuyun ngu cjuachan xi casahmi xuta cojo nuju ta xi meje rë ne, nihñu ngujyë xi nihñu cjuandaja xcun yëjë ni xuta. 18Sa xi cuma ne, nihñu ngujyë hisca hiscan vechu cjuatacun nuju, cojo sa xi cuma cuinechun ngu cjuandaja ngu cjuajeya cojo yëjë ni xuta. 19Cuichjá cojo nuju sacuaha xi quihndi naha ngayun: xicanihñundujun suvun ngu cjuahngatacun xi sahmi xuta cojo nuju ta tuhun cahndë́ xi Nina ne, cuma cjan rë me cojo xuta xi casahmi jan. Ta Nina ne, cachja me xcun xujun rë me cuitjin: “Ngahan satë ná xi sahme ngojo cojo xuta tsehen; hatuxa ngahan sahme ngojo.” Cuatjin chja Nai naja. 20Nihñu sacuatjin chja xujun rë Nina xi chja cuitjin: “Xuta xi choho vëë ri me ne, sa xi vojo rë me ne, tehe xi sinë me; hacuaha sa xi xinda rë me ne, tehe xi cuihi me; sa xi cuatjin nihñi cjuandaja vëhë ne, nihñi xi cuma sava rë me.” Cuatjin chja xcun xujun rë Nina. 21Xicatuun cahndë́ xi cjuatsehen ne, tsinguetsun rë cjuatacun nuju. Cahndë́ rë vëhë ne, cojo cjuandaja xi nihñu ne, ninguetsun cjuatsehen.