Search form

Romanos 12:11

11Chjuhuncuendun nguñajatacun cuidadu nuju, hacuiin nihñu tsëhë. Meje rë xi sacuaha xi quisechun ngayun xi tisecuun nihñu xa rë Nai naja.