Search form

Romanos 13:13

13Meje rë xi cuetseen nihña cjuandaja, sacuatjin meje rë xi nihña hya xi tujyehenyan nguinixtin. Mijí rë xi nihña cjuachihi, mijí rë xi va má ngayaan nechan sacuaha xi cheen hya xi tinihña ngu suhi, mijí rë xi nihña cjuachini, mijí rë xi nihña cjuatsehen cojo jingu sa yachjin, o sa xi hisca cojo jingu sa xihin, mijí rë xi chicjanyan tu mé ni xcusun, mijí rë xi nihña cjuaxintacun.