Search form

Romanos 14:11

11Cuitjin camahindu xcun xujun rë Nina cjua xi cachja me:

Tu tjin xi cjuaquixi xi tejña ngahan ne,

hacuanitjin ni tjin cjuaquixi cuechú nixtin xi yëjë ni xuta ne, cuinduva cuixcuhnchi me xcun,

hacuaha yëjë ni xuta ne, cuichja me ta ngahan xi Nina ngahan.

Cuatjin cachja Nina.