Search form

Romanos 15:12

12Hacuaha catsihindu Isaías xcun xujun rë Nina cuitjin:

Cuetjucun ngu xuta, tjë rë Isaí,

hane cuma titjun me tsëhë yëjë ni xutaxín.

Hane xutaxín jan ne, cuetahacacun me xuta jan.

Cuatjin catsihindu Isaías.