Search form

Romanos 15:24

24meje scusehenya nuju xi cuátju nangui nuju hya xi cjuë́ ngajan nación xi hmí España. Hane nixtin xi cuitejñataha hitsë cojo nuju ne, meje ná xi cuisecun ná hitsë xi cjuë́ hisca España.