Search form

Romanos 16:15

15Tuhun nina naha cha Filólogo, na Julia, cha Nereo cojo na tichja cha, cha Olimpas, hacuaha cojo sa yëjë xuta ladu rë Nina xi siu me cojo me xi cuacun vë.