Search form

Romanos 16:20

20Hane cuechú nixtin xi Nina, me xi sua naja cjuandaja cjuajeya ne, ngutjen cuatëcja me cjuatsehen xi sahmi Satanás ngajñi nuju. Cjuandaja rë Nai naja Jesús ne, catisehen cahntsua xahasen nuju.