Search form

Romanos 2:21

21Ngayun xi vicuyun rë jingu sa ne, ¿há vicuyuun suvun rë yojo nuju ni? Ngayun xi chuyiin nuju tsëhë nina ndyojo ne, ¿há nichujun cjuanchina rë yungun rë ni?