Search form

Romanos 4:10

10¿Janihya catsicjë Nina jyë́ rë Abraham? ¿Há cachja me cjua jan hya xi cavatju cati chuxin rë me ne?, o há tsajin ne, ¿há hya xi cjëë xtí chuxin rë me? Hacuiin hya xi ha cati chuxin rë me ta cachja me hya xi chaja sa xtí.