Search form

Romanos 5

Cavetjuntjen tsëhë jyë́ naja

1Quihndë ne, tsëhë xi catsicjë Nina jyë́ naja ngatsë rë xi camangutacun cojo rë me ne, vëhë xi ngayaan ne, ha hindë tsajin sa cjuachan cojo Nina ngatsë rë xi cavaxëtje naja Nai naja Jesucristu. 2Hacuaha ngatsë rë xi camangutacun cojo rë me ne, vëhë xi casacu naja cjuandaja rë me. Hacuaha jemu sua rë xahasen naja cojo ngu cjuetacun xi cuechú nixtin xi cuechuntahan hitsë sacuatjin jyë hnga Nina cojo Hasen rë me. 3Hane hacuiin suvá ngatsë rë cjuetacun vëhë ni ta hacuaha ma sua rë xahasen naja ngatsë rë cjuañihi xi vatjun ta, tsëhë xi ha hyan ta cjuañihi ne, vëhë vicuya naja hacutjin scaa naja tu mé ni cjuacjintacun. 4Hane xi scaa naja ne, vëhë sahmi xi chuya rë Nina tsajan, hane xi chuya rë Nina tsajan ne, vëhë sahmi xi cuetahan tacun Nina. 5Hane xi cuatjin cuetahan tacun Nina ne, tsajin nixtin cuetju sava ngayaan ta, tsëhë xi Hasen rë Nina xi casua naja me ne, jemu caveya cjuahmutacun rë Nina cahntsua xahasen naja.

6Hya xi tsajin mé camá canihña suvaan xi naxentjen yojo naja ne, hya cahme Jesucristu xi cuaxëtje me ngayaan xuta tsehen. Cahme me nixtin xi cachja Nina xi cueya me. 7Tsajin cjuaquixi xi ngu xuta sua me yojo rë me xi cueya me ngatsë rë ngu me xi tsajin jyë́ rë. Hisca ngu xuta ndaja jain ne, hyan sa xi sacu yo xi cuetjucacun xi sua yojo rë xi cueya ngatsë rë me. 8Peru Nina ne, casua me camachaya naja cjuahmutacun xi tjin rë me cojo naja hya xi Jesucristu casua me yojo rë me xi cahme me ngatsë naja, handasa xuta tsehen ngayaan. 9Hane quihndë xi cafë jyë́ naja ngatsë rë cjuaveya rë Jesucristu ne, ngajan xi hacuaha tjin cjuaquixi xi ngatsë rë me ne, cuetjuntjen tsëhë castigu. 10Hya xi condra rë Nina má ngayaan ne, hya camá xutandaja rë me ngayaan ngatsë rë cjuaveya rë Quihndi rë me. Hane quihndë xi camá xutandaja rë me ngayaan ne, tjin cjuaquixi xi ngayaan ne, cuetjuntjen ngatsë rë xi tacun quicun nga me quihndë. 11Hacuaha jemu sua ma rë xahasen naja ngatsë rë cjuahmutacun rë Nina, cojo ngatsë rë Nai naja Jesucristu, me xi quihndë casahmi xi camá xutandaja rë Nina ngayaan.

Hacutjin casahmi Adán cojo hacutjin casahmi Jesucristu

12Ntsacu cavetsihin ne, cavisehen xi hmí cjuatsehen cahntsua cjuatacun rë xuta nguehe ngasunhndë vihi ngatsë rë ngu xuta xi hmí rë Adán. Hane ngatsë rë cjuatsehen ne, cavisehen xi hmí cjuaveya nguehe ngasunhndë. Cuatjin xi yëjë ni xuta ngasunhndë ne, hatuxa hme me ta, tsëhë xi yëjë ni me ne, sahmi me cjuatsehen. 13Chaja sa xi sua Nina Moisés ley rë me ne, ha hinchajñi cjuatsehen ngajñi rë cjuatacun rë xuta ngasunhndë. Peru sahmicuendaain me cjuatsehen xi má hiscan xi tsajin ngu ley. 14Peru yëjë ni xuta xi caviyuju me ngasunhndë hisca nixtin rë Adán hisca nixtin rë Moisés ne, cahme me. Hisca xuta xi hacuiin tangun cjuatsehen xi casahmi me cojo cjuatsehen xi casahmi Adán ne, hacuaha cojo me cahme me. Hane Adán ne, tjin ngu xcusun hacutjin matangun me cojo Cristu, me xi sehe cuinduva me ta, ngatsë rë Adán ne, cavisehen ngu xcusun nguehe ngasunhndë, hacuaha ngatsë rë Jesucristu, me xi camangascan canduva ne, cavisehen ngu nga xcusun ngasunhndë.

15Peru cjuandaja xi sua Nina ne, hacuiin tangun cojo cjuatsehen xi casahmi Adán. Ngatsë rë cjuatsehen xi casahmi ngu ni xuta vëhë ne, jemu cjín xuta cahme me. Peru cjuandaja rë Nina cojo cjuandaja xi tisua naja ngu ni xuta xi hmí Jesucristu ne, hitsë sa vengui chjí rë hacuaha jemu ndaja cama rë tsëhë jemu cjín xuta. 16Cuichjá nga ngu ndiya ta hacuiin tangun cavetju tsëhë cjuandaja vëhë cojo tsëhë cjuatsehen xi casahmi ngu ni Adán. Hya xi Adán casahmi me cjuatsehen vëhë ne, sehe cachja Nina xi sacuaha castigu ne, cuechú nixtin xi cueya Adán. Peru quihndë ne handasa xi jemu cjín cjuatsehen sahmi xuta ne, Nina ne, hacuaha sahmi me cjuandaja xi tsicjë me jyë́ rë xuta. 17Ngatsë rë cjuatsehen xi casahmi ngu ni xuta ne, hatuxa cuma rë xuta cjuaveya. Cuanitjin hitsë sa ndaja ta, ngatsë rë ngu ni Jesucristu ne, xuta xi jemu tisacu rë me cjuandaja rë Nina xi tsicjë Nina jyë́ rë me tu cjuatjo ni ne, hatuxa sacú rë me cjuahñu xatsë.

18Vëhë xi sacuatjin xi cavetjucaa castigu xi cuma rë yëjë ni xuta ngatsë rë ngu cjuatsehen jan ne, hacuanitjin ni cuetjucaa xi cjuë jyë́ rë yëjë ni xuta, hacuaha sacú rë me cjuahñu xatsë, ngatsë rë ngu ni cjuandaja jan. 19Hacuaha sacuatjin xi jemu cjín xuta camatsehen cjuatacun rë me ngatsë rë xi ngu ni xuta cahndiin me tsëhë Nina ne, hacuanitjin ni jemu cjín xuta cuma me xuta xi tsajin jyë́ rë ngatsë rë xi ngu ni me xi cahndë me tsëhë Nina.

20Cavejña Nina ley hane ngajan xi cama cjín sa cjuatsehen xi sahmi xuta. Peru hiscan xi camacjín sa cjuatsehen ne, ngajan xi cjín sa camatsejen cjuandaja rë Nina. 21Sacuatjin xi hatuxa casahmi xuta cjuatsehen hane cahme me ne, hacuanitjin ni hatuxa sacú rë xuta cjuandaja rë Nina, hane cjuë jyë́ rë me, sehe sacú rë me cjuahñu xatsë, ngatsë rë Nai naja Jesucristu.