Search form

Romanos 8

Hacutjin meje rë xi tjenguen ndiya rë Nina

1Quihndë ne, tsajin camahani castigu xi cuma naja ngayaan xi tjin tangun cjuatacun naja cojo Jesucristu ta, 2tsëhë xi quihndë xi tjenguen ndiya rë Nina xi sua naja cjuahñu xatsë ngatsë rë xa xi casahmi Jesucristu ne, vëhë xi ha tjin ndaya ngayaan tsëhë ndiya rë cjuatsehen xi sua naja cjuaveya. 3Xcusun xi camaji casahmi ley rë Moisés ngatsë rë xi caain rë xutajyë sahmi chihin me sacuatjin chja ley ne, Nina ne, camá casahmi me. Nina catsingatju me Quihndi rë me xi cuma me ngu xuta sacuatjin ngayaan xutajyë. Catsingatju Nina Quihndi rë me jan xi tsicjë me cjuatsehen. Vëhë xi quihndi jan xi hmí rë Jesucristu ne, cahme me sacuaha castigu ngatsë rë yëjë ni cjuatsehen xi sahmi xuta jyë́. 4Cuatjin casahmi Nina cojo sa xi cuma nihña sacuatjin vitexa ley ta ngayaan ne, hacuiin tjenguen ndiya hacutjin xi meje rë yojo jyë́ naja ta tjenguen ndiya hacutjin xi meje rë Hasen rë Nina.

5Xuta xi tjengui me ndiya hacutjin xi meje rë yojo jyë́ rë me ne, sahmi tangun me cjuatacun rë me cojo xcusun xi meje rë yojo jyë́ rë me. Peru xuta xi tjengui me ndiya rë Hasen rë Nina ne, sahmi tangun me cjuatacun rë me cojo Hasen rë Nina. 6Xuta xi tsiniya cacun me hacutjin xi meje rë yojo jyë́ rë me ne, hatuxa sacú rë me ngu cjuaveya ta tsajin jiya Hasen rë Nina cahntsua xahasen rë me, cuechiin me xcun Nina. Peru xuta xi tsiniya cacun me hacutjin meje rë Hasen rë Nina ne, hatuxa sacú rë me ngu cjuahñu xatsë cojo ngu cjuajeya ta ha jiya Hasen jan xahasen rë me hacuaha cuechú me xcun Nina. 7Ngajan xi xuta xi tsiniya cacun me hacutjin xi meje rë yojo jyë́ rë me ne, hatuxa choho vëë me Nina ta, tsëhë xi mijí cuihndë me tsëhë cjua xi vitexa Nina. Hisca maji vihndë me tsëhë cjua xi vitexa Nina. 8Xuta xi tjengui me ndiya hacutjin xi meje rë yojo jyë́ rë me ne, maji sahmi me sacuatjin chuya rë Nina.

9Peru ngayun ne, hacuiin tjengun ndiya hacutjin xi meje rë yojo jyë́ nuju ta tjengun ndiya rë Hasen rë Nina, sa xi jiya Hasen rë Nina cahntsua cjuatacun nuju. Peru sa xi ngu xuta tsajin rë me Hasen rë Jesucristu ne, xuta vëhë ne, hacuiin tsëhë Jesucristu me. 10Peru sa xi jiya Hasen xi sua Jesucristu ngajñi rë cjuatacun nuju ne, yojo nuju ne, sacuaha xi cahme ngatsë rë cjuatsehen, peru hasen nuju ne, sacú rë ngu cjuahñu xatsë ngatsë rë xi Nina ne, tsicjë me jyë́ nuju. 11Ha hyan ta Nina ne, catsicuya me Jesús cjuahñu. Hane sa xi jiya Hasen rë Nina ngajñi rë cjuatacun nuju ne, vëhë sahmi xi sua sa Nina cjuahñu rë yojo jyë́ nuju xi hatuxa hme.

12Vëhë xi ngayaan ne, tjin xcusun xi hatuxa meje rë xi nihña, peru mijí rë xi nihña sacuatjin vitexa yojo jyë́ naja ta 13ngu xuta xi tisahmi me sacuatjin vitexa yojo jyë́ rë me ne, hatuxa cueya me. Peru ngu xuta xi cojo ngahñu xi sua Hasen rë Nina me ne, titsitjungui me xcusun xi meje rë yojo rë me ne, hatuxa sacú rë me ngu cjuahñu xatsë.

14Yëjë ni xuta xi vihndë me tsëhë Hasen rë Nina ne, me vëhë xi cjuaquixi xi quihndi rë Nina me. 15Hasen xi casacu nuju ne, hacuiin ngu hasen xi tsihñu nuju cojo sa xi rcun nga cuma ngu ndiya ta, hasen vëhë ne, hacui ngu xi sahmi xi cjuaquixi xi cuma ngayun quihndi rë Nina. Hya xi nujan “¡Papá!” Nina Nahmi naja ne, 16hya tichja Hasen rë Nina cojo hasen naja xi ngayaan ne, ha quihndi rë Nina ngayaan. 17Hane tsëhë xi quihndi rë Nina ngayaan ne, vëhë xi hatuxa cuechú nixtin xi satë naja cjuandaja rë me. Hacuaha cojo ngayaan satë naja tsëhë cjuandaja xi satë rë Jesucristu ta, tsëhë xi quihndë ne, tivatjun cjuañihi sacuatjin cavatju Jesucristu. Vëhë xi hya xi cuma ngascan ne, hacuaha cojo ngayaan cuma yehe cuma hnga ngayaan cojo cjuatacun naja sacuatjin cama jyë cama hnga Jesucristu cojo Hasen rë me.

18Xi má ná ngahan ne, tsimii sahmi rë xi tivatjun ngayaan cjuañihi quihndë ta, tsëhë xi cjuandaja rë Nina xi sacú naja xi cuma ngascan ne, jercu tu ndaja camahani. 19Yëjë ni xcusun xi casahmi Nina nguehe ngasunhndë ne, jemu siuya xi meje xati scuëë hacutjin cún hacutjin má cuma ngayaan quihndi rë Nina. 20Ta ngasunhndë ne, tu mahya xi siu yëjë ni xi siu. Peru hacuiin hatuxa xcusun xi cacún vë camameje rë xi cuatjin camá ta Nina ne, cuatjin meje rë me xi cuma. Peru tjin ngu cjuetacun. 21Cuechú nixtin xi yëjë ni xi casahmi Nina nguehe ngasunhndë ne, hisca cojo vëhë cuma ndaya ne, ha quihndë hacuiin hatuxa cjuehndu sa ta cuma ndaya sacuatjin cuma ndaya yëjë ni quihndi rë Nina. Hacuaha sacú rë cjuandaja sacuatjin sacú rë quihndi rë Nina cjuandaja. 22Ha hyan ta hisca quihndë nixtin vihi ne, yëjë ni xi casahmi Nina ngasunhndë vi ne, sacuaha xi tivitsine sacuaha xi vitsine ngu chjuun xi meje tsin rë na quihndi. 23Hane hacuiin suvá ni ngasunhndë xi cuatjin tivitsine ta hacuaha cojo ngayaan ne, tivitsine. Ha tjin naja Hasen rë Nina sacuaha hitsë tsëhë yëjë ni xi sacú naja xi cuma ngascan. Peru vitsine ta, tsëhë xi jemu meje naja xi Nina sahmi naja me quihndi rë me xi cjuaquixi hya xi cuaxëtje me yojo jyë́ naja. 24Ngayaan ne, cavetjuntjen cojo sa xi cuetahan tacun Nina. Peru sa xi ha tjin naja ngu xcusun ne, ha quihndë hacuiin cuetahan tacun xi sehe sacú naja xcusun xi ha tjin naja jan. 25Peru hya xi vetahan tacun xi sacú naja ngu xcusun xi cjëë sacú naja ne, jemu jyë tacun xi nechayan rë.

26Hacuaha ha chuva vëhë ni ne, Hasen rë Nina ne, visecoo naja, ngayaan xi caain naja nihña cjuandaja. Hisca hyaan jarë cjuandaja rë Nina xi ndatjin xi chjahyan. Peru suvá Hasen rë Nina ne, chjatje ngatsë naja cojo cjuatacun xi hisca cumaji cuinújan cojo cjua naja. Vëhë xi sacuaha xi tu fëtacun ni. 27Hane Nina, me xi vëë yëjë ni xi hincha cjuatacun naja ne, hacuaha vëë me cjuatacun rë Hasen rë me jan ta, tsëhë xi Hasen rë me jan ne, hatuxa chjatje ngatsë rë xuta ladu rë Nina sacuatjin meje rë Nina xi cuma.

Nina sahmi me xi cuetjunndajan ngayaan

28Ha hyan ta yëjë ni xcusun xi má nguehe ngasunhndë vi ne, sahmi Nina xi ndaja tsëhë xuta xi hmucacun me Nina, xuta xi cavaxijin Nina sacuatjin xi meje rë me. 29Hisca ntsacu cavetsihin ne, ha tjin chjinë rë Nina cjuatacun rë yo xi meje rë me xi cuma xuta ladu rë me, hacuaha hisca hya cavejña ngu cacun me xi cuma xuta xi cuacun jan sacuaha Jesucristu Quihndi rë me. Cuatjin meje rë Nina cojo sa xi cuma titjun Jesucristu ngajñi rë jemu cjín xuta xi cuma sacuaha xicjin me. 30Hacuaha xuta xi cuacun cavejña ngu cacun Nina jan ne, me vëhë xi cavaxijin Nina me; hacuaha xuta xi cuacun catsicjë Nina jyë́ rë jan ne, me vëhë xi casahmi yehe casahmi hnga Nina me cojo cjuatacun rë me.

31Quihndë ne, nguehe cuichjá sa ngu cjua cojo nuju. Tsëhë xi Nina tacun me ngatsë naja ne, tsajin camahani yo xi cuma sahmi naja condra. 32Nina ne, catsichuvaain naja me Quihndi rë suvá me ta casua me Quihndi rë me xi cahme ngatsë naja ngayejen ni. Hane vëhë xi hacuaha hatuxa sua naja me yëjë sa xcusun xi ndaja. 33Tsajin yo xi cuinchajyë naja, ngayaan xi Nina cavaxijin naja me ta, Nina ne, me vëhë xi tsicjë me jyë́ naja. 34Vëhë xi tsajin camahani yo xi ma cjan rë xi ngayaan cún naja. Tsajin ta, Jesucristu ne, me vëhë xi ha cahme me hacuaha ha cavuya me cjuahñu, hane me vëhë xi jemu casahmi jyë casahmi hnga Nina me cojo Hasen rë me ngajan hiscan tacun me cojo rë Nina. Hacuaha me vëhë xi tichjatje me ngatsë naja. 35Ngajan xi tsajin camahani mé xcusun xi cuaxëxin naja tsëhë cjuahmutacun rë Jesucristu, handasa cuatjun cjuañihi, handasa sacuiyiin hacutjin naxentjen yojo naja, handasa yo tsujyihiya tjengui naja cojo cjuahngatacun, handasa cuma jindya nangui naja, handasa cumachaja naja tsjian naja, handasa cuinechantahan tsavi xi mé xi cuma naja, handasa tsiquehen naja xuta. Hatuxa tsajin mé xcusun xi cuacun vë xi cuma cuaxëxin naja tsëhë cjuahmutacun rë Jesucristu. 36Hacuaha camahindu ngujo cjua xcun xujun rë Nina xi chja cuitjin:

Yëjë ni hora ne, titsiquehen niji xuta ngu jo ngayin ngatsë rë xi ladu nuju ngayin;

xi má rë xuta ne, ngayin ne, sacuaha chu tsánga xi cjue cueya chu ngayin.

Cuatjin camahindu. Sacuatjin camahindu tsëhë xuma xuta xi cuacun jan ne, hacuaha cuatjin tivatjun tijima. 37Peru caa naja yëjë ni cjuacjintacun vëhë, hisca vetjun ndaja sa ta, tsëhë xi Jesucristu ne, visecoo naja me, tsëhë xi hmucacun naja me. 38Hane ngahan ne, camangucácun ta tsajin mé xcusun xi cuma cuaxëxin naja tsëhë cjuahmutacun rë Nina: sa cjuaveya sa cjuahñu, sa ángel sa xuta xi ma titjun, sa cjuacjintacun xi tivatjun tijima, sa cjuacjintacun xi sehe nduva, sa xutacjín xi choho vëë naja sa chircun, 39sa ngajan ngahnga nduva, sa nguehe nangui nduva, o sa tu mé ni xcusun xi yahnga xi casahmi Nina ne, cumaji cuaxëxin naja tsëhë cjuahmutacun xi tjin rë Nina cojo naja ngatsë rë xi tjin tangun cjuatacun naja cojo Nai naja Jesucristu.