Search form

Tito 1

1Ngahan Pablo, sacuaha ngu mosu hndixahan tsëhë Nina ngahan, hacuaha apóstol tsëhë Jesucristu ngahan.

Jesucristu casuaxa me ngahan xi cuisécoo rë xuta xi cavaxijinjñi Nina, cojo sa xi cumacjain rë me tsëhë Jesucristu, hacuaha cojo tsëhë xi cumachaya rë me cjuaquixi rë Nina hane ndaja tsejen xi má me tsëhë Nina. 2Jercu vetahan tacun xi sacú naja cjuahñu xatsë, tsëhë xi cuatjin cachja Nina hisca hya xi chaja sa cuma ngasunhndë. Hacuaha Nina ne, vindachaain me cojo cjua rë me. 3Quihndë ne, jercu nixtin rë xi casua me camachaya naja tsëhë cjua rë me. Ngahan ne, casatëxa ná xi suá cumachaya rë xuta tsëhë cjua vëhë, tsëhë xi Nina xi vaxëtje naja ne, cuatjin cavitexa me.

4Tito, tsihindu ri carta vihi, ngaye xi sacuaha quihndi naha ngaye, tsëhë xi tangun mangutacun cojo Jesucristu. Nina Nahmi naja cojo Jesucristu xi vaxëtje naja ne, catisua ri me cjuandaja cjuajeya.

Xa xi sahmi Tito ngajan distritu Creta

5Cavejñá ri hiscan distritu Creta, cojo sa xi ngaye nihñichihin yëjë xi caviyuju vasen, hacuaha cojo sa xi tehe xa ngu jo xuta xi cumatitjun me tsëhë yungun tsëhë jima ngu nandya sacuahatjin cavitéxa ri. 6Xuta xi cuatjin tehe xa rë me ne, meje rë xi jercu tyjahi xahasen rë me, hacuaha ngu ni chjuun rë xingu xingu me. Hacuaha meje rë xi quihndi rë me ne, ladu rë Jesucristu me, hacuaha xi tsajin cjua rë me xi choho sahmi me o sa xi vihndiin me. 7Cuatjin meje rë, tsëhë xi xuta xi matitjun me sacuaha obispo ngajñi rë xuta rë yungun ne, me vëhë fahacuenda me tsëhë ngu tsë́ ngu xtí tsëhë Nina. Vëhë xi meje rë xi jercu tyjahi xahasen rë me. Mijí rë xi xta me, mijí rë xi ngutjen ma xti rë me, mijí rë xi cha chihi me, mijí rë xi hngacacun me, mijí rë xi jercu vetahacacun me tujún xi sacu rë me ngajñi rë ngu cjuandacha cojo xicjin me. 8Xi meje rë ne, xuta xi cumatitjun me jan ne, tjin rë me cjuandaja cojo xuta hincha ndiya, hatuxa sahmi me cjuandaja, yehe cacun me, tsajin jyë́ rë me, hacuaha jiya me ndiya rë Nina, hacuaha jercu yehe xahasen rë me. 9Hacuaha meje rë xi cuetaha me yojo rë me tsëhë cjua xi cjuaquixi xi ha camá rë me, cojo sa xi cuma cueya me xahasen rë xingu xingu sa xuta cjuachacun xi cjuaquixi, hacuaha cojo sa xi cuma sahmi me xi cuijnecacun xuta xi chjataha me tsëhë cjuachacun vëhë.

10Meje rë xi xuta xi cuacun vë ne, tsëhë xi jercu tjin xuta xi vihndiin me tsëhë xutaxa rë yungun ne, jercu tjin xuta xi tujyë visiajmi me, jercu tjin xuta xi vindacha. Hatuxa ngajñi rë xuta tjë rë Israel xi cavisehen ladu tsëhë Jesucristu ne, jercu tjin xuta xi cuacun vë. 11Sahmi ngujyë xi nihña xi hindë cuichjaain me, tsëhë xi tsinguetsun me cjuatacun rë xuta tsëhë yëjë ngu ndihya. Cuatjin sahmi me hya xi vicuya me ngu cjua xi hisca mijí rë xi cuatjin cuicuya me. Hane cuatjin sahmi me, cojo sa xi sacú rë me tujún ngajñi rë ngu cjuandacha.

12Ngu profeta tsëhë distritu Creta ne, ha suvá me vëhë xi cachja me tsëhë xuta rë nangui rë me cuitjin: Yëjë ni xuta Creta ne, hatuxa ndacha me, jercu chu me, jercu vatjutaha jinë me, hacuaha jercu tsëhë́ me. Cuatjin cachja me. 13Hane jercu quixi xi cachja me. Vëhë xi hñu nojetehe rë me, cojo sa xi ndaja cumacjain rë me cjuachacun, 14hacuaha cojo sa xi cuetaharcuaain me tsëhë cuentu tsëhë xuta tjë rë Israel o sa xi cjua xi vitexa xuta xi tsindeya me cojo cjuandacha cjua xi cjuaquixi.

15Me xi tyjahi cjuatacun rë ne, tsajin mé xi tsavi xi cuma rë me. Peru me xi macjaain rë cjuachacun ne, tsajin mé xi tsaviin xi cuma rë me ta hisca cjuatacun cojo xahasen rë me ne, ha camachocun. 16Chja me xi vëë me Nina, peru yëjë ni xi sahmi me ne, tsingacun me xi quixiin. Xuta xi cuatjin cun ne, sahmi xi choho vëë Nina me. Hatuxa vihndiin me, hane machjiriin me xi sahmi me cjuandaja.