Search form

San Juan 19:15

15Cho⁴ta⁴-ve⁴ nˀion¹ qui³nchja⁴: Cha³ˀa²xin²³, cha³ˀa²xin²³, tja³tˀai³ cro². Pilato qui³tso²-le⁴: A³ je² cho⁴ta⁴ti¹tjon²-no³ xi³ coa³tˀa³ cro². Qui³nchja⁴ cho⁴ta⁴ti¹tjon²-le⁴ na⁴ˀmi³: Tsin²-na³jin⁴ xi³ cja⁴ˀai¹ cho⁴ta⁴ti¹tjon², to⁴je² César.