Search form

San Mateo 18:1

ˀya¹-ni³ xi³ nqui²sa⁴ ti¹tjon² ya⁴ cjoa⁴te¹xo³ma³-le⁴ ncˀa³jmi³

(Mr. 9:33-37; 9:42; Lc. 9:46-48; 17:1-2)

1Coi³ hora-ve⁴ cho⁴ta⁴-le⁴ ji³cho²con³-le⁴ Jesús, qui³tso²: ˀya¹-ni³ xi³ nqui²sa⁴ ti¹tjon² ya⁴ cjoa⁴te¹xo³ma³-le⁴ ncˀa³jmi³.