Search form

Marcos 16:14

Is Kebpaahà ni Jesus Duen te Menge Sumusundan Din

(Marcos 16:14-18; Mateo 28:16-20; Lucas 24:36-49; Juan 20:19-23)

14Ne zutun, mibpaahà daan si Jesus dutun te sepulù wey sevaha he menge sumusundan din te timpu he egkekaan sikandan. Midsawey zin sikandan tenged te kezesen te isip dan su wazè dan medtuu te menge etew he nemenudtul he nekeahà kandin he nevanhew.

Is begu he paagi: ang pulong sa Dios

© Wycliffe Bible Translators, Inc. 

More Info | Version Index