Search form

Marcos 6:17-18

17-18Ne heini si Hadì Hirudis, iyan hinungdan he ingkepehimetayan din si Juan su migkeg̵iyan sikandin ni Juan he supak te kesug̵uan is ked-eg̵awa zin te esawa te suled din su si Hadì Hirudis, mid-esawa zin is ipag din he si Hirudyas he esawa te suled din he si Felipe. Ne tenged dutun te migkag̵i ni Juan, impezakep sikandin ni Hirudis ne mibpirisu zin. 19Ne si Hirudyas, nepeukan din si Juan, ne ebpehimetayan din pezem, iyan, wazà itug̵ut ni Hadì Hirudis.

Is begu he paagi: ang pulong sa Dios

© Wycliffe Bible Translators, Inc. 

More Info | Version Index