Search form

Mateo 9:18

Is Minatey he Vatà wey Sikan is Bahi he Zeruwanen

(Mateo 9:18-26; Marcos 5:21-43; Lucas 8:40-56)

18Ne te kemulu pa zutun egkag̵ikag̵i si Jesus, duen nekeuma he sevaha he pengulu te menge Hudiyu. Ne zutun midluhud sikandin diyà te etuvangan ni Jesus ne midhangyù he ke sikandin te, “Minatey g̵eina is anak ku he vahi, iyan, emun ebayaan nu ne edepenetan nu te velad nu ne egkevanhew sikandin.”

Is begu he paagi: ang pulong sa Dios

© Wycliffe Bible Translators, Inc. 

More Info | Version Index