Search form

Nenged-ulaula 10:22

22Midtavak dan te, “Impepengkayi key rut te Kepitan ne si Cornelio. Metidtu ne etew sikandin ne ebpengarap te Eleteala wey ed-edatan sikandin dut te langun ne menge Hudiyanen. Ne ruen suluhuen te Eleteala ne migkahi kandin te ibpeangey ka, Simon Pedro, su apey mekerineg sikandin dut te ibpesabut nu.”