Search form

Nenged-ulaula 10:32

32Na, suhù ka te ebpependiyà te Hupa su ibpeangey nu te senge etew ne ed-ingaranan ki Simon ne ed-ingaranan ded maa ki Pedro. Su riyà ed-ubpà sikandin te baley te etew ne ed-ingaranan dema ni Simon ne ebpembaal te biasbias ne menge lundis te binatang, ne ke baley rin ne riyà te beyvey te rahat?’