Search form

Nenged-ulaula 10:37

37Ne netuenan niyu lavew,” ke si Pedro, “ke ned-ulaula riyà te langun ne inged te kevuwaran ni Israyil egenat te inged ne Geliliya ne gewii te nekeipus si Juan se ebpesabut mekeatag te kebunyag ne tuus te kebpedsendit.