Search form

Nenged-ulaula 11:11

11“Arà dà iya ne nekeuma en ketà te baley ne ubpaan ku,” ke si Pedro, “ini se tetelu ne etew ne riyà ebpuun te Sisariya ne midsuhù su ibpeangey a.