Search form

Nenged-ulaula 11:23

23Guna su nekeuma sikandin ne nekita rin arà se rekelà ne penaub te Eleteala ketà te menge etew. Ketà ne nehalew nevenar sikandin wey mibag-et din sikandan te egkahi te geweri ran te nevaher arà se kebperetiyaya ran ki Hisu Kristu ke Kerenan.