Search form

Nenged-ulaula 12:16

16Ugaid ne diyà te bengawan ne warà med-engked si Pedro se ebpetukewtukew. Netaman ne mibukaan dan ke bengawan ne nekita ran te benar iya ne si Pedro ini ne negeyip dan nevenar.