Search form

Nenged-ulaula 16:14

14Ne seveka rutun te menge meritan ne ebpemineg te lalag dey ne ed-ingaranan ki Lydia ne riyà ebpuun te inged ne Tiyetira ne ebpemendehang te saput ne mehuridtem. Mibpengarap te Eleteala ini se meritan, tembù be imbehey rin te Kerenan ke hinawa rin te kedtelimà te ibpesabut ni Pablo.